بسته بندی چای به سه روش صورت میگیرد

بسته بندی کیلویی داخل سلفون توسط دستگاه بسته بندی توزین دار انجام میشود و با دست داخل پاکت گذاشته شده و چسب زده میشود.

نوع دیگر داخل قوطی توسط دستگاه قوطی پرکن توزین دار ریخته میشود که جنس قوطی هم میتواند بسته به میل شما کاغذی یا پلاستیکی یا فلزی باشد.

نوع دیگر آن بصورت تیبگ (چای کیسه ای) در اندازه های 2 گرمی بسته بندی میگردد.

خط بسته بندی کامل چای

تماس با کارشناس