سبزیجات ابتدا توسط دستگاه شستشو ، شستشوی کامل شده و به دستگاه نوار نقاله استیل آبگیر انتقال یافته و آبکشی نهایی می شود و سپس توسط دستگاه آبگیر سانتریفیوژ ، آب سطح سبزیجات گرفته میشود.

پس از انجام این مراحل به دستگاه خشک کن (کابینتی یا کانتینیوس)انتقال می یابد و پس از خشک شدن توسط دستگاه بوجاری ، سبزیجات خشک الک میگردند و برگها از ساقه جدا میگرددو در نهایت وارد دستگاه بسته بندی توزین دار شده و در داخل سلفون (لفاف) بسته بندی میگردد.

 

خشک کن سبزیجات و بسته بندی کانتینیوس

خشک کن سبزیجات و بسته بندی

تماس با کارشناس