میوه جات و سبزیجات ابتدا توسط دستگاه شستشو ، شسته شده و سپس توسط دستگاه نوار استیل آبگیر آبکشی نهایی میگردد.

سپس سبزیجات شسته شده به دستگاه آبگیر سانتریفیوژ و میوه جات شسته شده به دستگاه اسلایسر انتقال می یابد و بعد از آن به دستگاه خشک کن ( کابینتی یا کانتینیوس) و سبزیجات خشک توسط دستگاه بوجاری الک شده و سپس وارد دستگاه بسته بندی میگردد و میوه جات خشک نیز مستقیما وارد دستگاه بسته بندی توزین دار شده و بسته بندی میگردند.

خط تولید میوه و سبزی خشک صنعت سازان (2)

تماس با کارشناس