خط تولید قند شکسته و بسته بندی

ابتدا قند کله توسط دستگاه برش ۴۲ تیغ ، ورق ورق شده سپس توسط نوار نقاله به روی دستگاه گیوتین خردکن قند ریخته شده و قند های ورقه شده خرد میگردند و سپس توسط سرند ریزه و خاکه آن گرفته شده و قند تمیز توسط دستگاه بالابر به دستگاه بسته بندی انتقال می یابد و پس از توزین داخل پاکت ریخته شده و قیمت میخورد و پس از بسته بندی توسط نوار نقاله جلوی دستگاه جهت جمع آوری هدایت میگردد.

دستگاه و خط تولید قند خردکن